Projektbeschreibung

    Društveni mediji su u središtu naše digitalne marketing strategije. Zahvaljujući društvenim medijima komunikacija sa klijentima nije više jednosmjerna, nego šta više odvija se transparentno, pod jednakim uslovima i na bazi reciprociteta.

    Datum April , 2017
    Kontaktieren Sie uns