Naš tim

    Magaza Digital bečka marketing agencija

    MAGAZA DIGITAL MARKETING WIEN

    Marketinško iskustvo našeg tima i naših saradnika seže već 13 godina unazad. Magazu čine ljudi sa veoma izraženim individualnim sposobnostima i umijećem, koji se međusobno nadopunjuju i tokom rada pri kvalitetnim i vrijednim proizvodima dolaze do potpunog izražaja.